Τα παιδιά μας τα απόγευμα στον ελεύθερο τους χρόνο ασχολούνται με χειροτεχνίες!!!